Monday, 4 March 2013

De Kuala Cafe

Kewujudan De Kuala Cafe di RTC Kuala Pahang adalah lambang kerjasama erat antara ECER dan UMP. Melalui program ECER Mahkota Kuala Pahang, UMP & ECER telah membantu kaum wanita yang terpilih untuk mempelajari bidang masakan dan pengurusan sehingga berjaya membuka sebuah Cafe. Program ECER Mahkota Kuala Pahang ini telah disempurnakan oleh KDYTM Tengku Mahkota Pahang pada tahun lalu yang memberi tumpuan untuk membantu masyarakat Kuala Pahang dengan memberi latihan dan kemahiran. "Safety First"

No comments: