Sunday, 25 March 2012

Aktivit Kampus - Prodak 2012

Assalamualaikum & Salam Sejahtera...

UK ingin berkongsi satu kempen yang dijalankan selama 2 minggu di seluruh kampus UMP. Kempem yang diberi nama Projek Dakwah Kampus telah berlangsung dari 16 -24 Mac lalu anjuran Pusat Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN). Dibawah projek ini terdapat pelbagai lagi acara dalam mengisi perlaksanaan projek ini yang mendapat telah pun mendapat sambutan ramai. 


Antara acara yang mendapat perhatian ramai pastinya LIVE IN CONCERT yang menampilkan Al-Farabi Band untuk melakukan persembahan. Ternyata persembahan pada malam tersebut tidak mengecewakan para mahasiswa yang hadir kerana persembahan dari Al-Farabi Band memberikan dimensi berbeza terhadap persembahan nasyid sedia ada. 


UK berharap agar terdapat juga badan-badan lain yang turut sama terlibat secara langsung dalam menganjurkan aktiviti dakwah dalam kampus selain PIMPIN sendiri.


Sekian, Terima Kasih.

"Safety First"

No comments: